29.06.2020 Tarihinde Devir Teslim Toplantısı Yapılmıştır.


2020-2021 devir teslim

Devir teslim ve gotomeeting toplantısı 29.06.2020 tarihinde yapılmıştır.