Çevreye Atılan Çöpler ve Çevreye Zararları Nelerdir?


Çevreye Atılan Çöpler ve Çevreye Zararları Nelerdir

 

Evlerimizden ve iş yerlerimizden atılan çeşitli maddeler katı atık olarak ifade edilir. Bu atıklar çevremize potansiyel tehditler oluşturabilir. Çevreye atılan çöplerin çok çeşitli zararları vardır.

  • Kullanılmış piller çevreye atıldıklarında, içeriğinde bulunan kimyasal etkenler toprak ve suya karışarak bizlere geri döner. Atık pillerin çöpe, toprağa, denizlere, akarsula’ra ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri ağır metaller çevrenin kirlenmesine yol açabilmektedir.
  • Çöp hastalık taşıyan en önemli etkendir.  Çevreye atılmış çöpler, sinek, fare, köpek, kedi ve kuş gibi hayvanlar tarafından karıştırılarak çevreye dağılırlar. Dağıtılan çöpler, bu hayvanlar sayesinde hastalık tehlikesi olarak bizlere ulaşır. Görüyoruz ki çevreye kontrolsüz atılan çöpler, insan sağlığını tehdit eden üreme noktalarıdır.
  • Çevreye atılan çöpler, uzun süre toplanmazsa ayrıca koku, görüntü kirliliği ve bakterilerin üremesini tetikler.
  • Atık yağlar; su içindeki oksijeni azaltmaktadır. Su içinde atık yağla beslenen mikroorganizmalar oluşmakta ve bu mikroorganizmaları yiyen balıklar ve diğer canlılar yoluyla kanserojen maddeler insanlara ulaşmaktadır. Kızartmalık atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemekte, balıklar ve diğer canlıların ölümüne neden olmaktadır. Kızartmalık atık yağlar lavaboya döküldüğünde dren sistemine yapışarak kanalizasyon borusu içindeki atıkların boru cidarına tutunmasına, zamanla borunun daralmasına ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Kullanılmış kızartmalık yağlar önemli bir içme suyu kaynağı olan yer altı sularının kirlenmesine sebep olmaktadır.
  • Ömrünü Tamamlamış Lastikler; sivrisinek ve fareler için uygun bir üreme alanı olacağı gibi salgın hastalıkların yayılmasında da etken bir rol oynamaktadır. Bu yığınlar, günlerce söndürülmesi mümkün olmayan yangınlara neden olmaktadır. Bu yangınlarla atmosfere siyah bir bulut halinde tonlarca DİOKSİN-FURAN gibi zehirli gazlar yayılmaktadır. Atmosfere yayılan bu kirleticiler insan sağlığını direk olarak tehdit etmenin yanı sıra yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine sebep olmaktadır.
  • Tıbbi atıklar, içeriklerindeki hastalık yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle insan ve çevre sağlığını dolaylı olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Enfekte atıklar birçok patojen mikroorganizmalardan birini içerir. Kesiciler, patojenlerle kontamine olmuşlarsa, sadece kesik ve batmalara yol açmazlar, aynı zamanda bu yaraların enfekte olmasına da neden olabilirler.